Mokrin postaje prvo digitalno selo u Srbiji

Lepe vesti za srpsko selo. Uskoro će meštani naselja kod Kikinde primenjivati digitalne tehnologije u poljoprivredi.

Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema “Biosens” iz Novog Sada, zajedno sa kompanijama “Delta” i “Mokrin house”, pokrenuo je projekat Digitalno selo, prvo u Srbiji.

Direktor ovog instituta, Vladimir Crnojević, kaže da su u projekat Digitalnog sela, koji će biti pokrenut 24. maja, uključeni poljoprivrednici i stanovnici Mokrina i da je to prvi put da se digitalna transformacija primeni u velikom naprednom selu .

To bi, kaže, trebalo da im omogući da se mnogo više oslanjaju na informacione tehnologije u svakodnevnom radu u poljoprivredi, da koriste digitalne platforme za poslove sa bankama, osiguranjem i prilikom savetovanja, ali omogući efikasniju poljoprivrednu proizvodnju, zajedničke nastupe na tržištu, kroz virtuelne zadruge, nabavku repromaterijala i plasman sirovina.

– Ako se pokaže uspešnom, digitalnu transformaciju moći ćemo da primenimo na svim selima u Srbiji i na čitavu poljoprivrednu zajednicu naše zemlje. U svetu postoje digitalne farme, ali ovakva, gde će se u jednom širem socijalnom kontekstu uključiti veći broj stanovnika i to različitih profila i aktivnosti, ne postoji – kaže Crnojević.

“Biosens” projekat digitalnog sela pokreće nakon četiri godine, pošto je u okviru tog Instituta otvoren Centar digitalne poljoprivrede Srbije i puštena u rad digitalna platforma Agrosens, koja korisnike samo pomoću pametnog telefona potpuno besplatno snabdeva bitnim informacijama zahvaljujući satelitskoj tehnologiji.