Nema više rominga na Zapadnom Balkanu!

Od 1. jula ukinut je roming između zemalja Zapadnog Balkana i maksimalna cena biće primenjivana u skladu sa pravilom „kao u domaćem saobraćaju“. To je definisano Sporazumom o sniženju cena usluga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, koga su zemlje potpisale na digitalnom samitu u aprilu 2019. godine u Beogradu.

Sporazum su potpisali predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Severne Makedonije i Srbije.

Korisnici mobilnih telefona domaćih operatora prilikom putovanja u Crnu Goru, Severnu Makedoniju, BiH, Albaniju i Kosovo, od sada mogu slobodno da koriste svoje pakete iz važećih ugovora. Kada je reč o razgovorima, sms porukama, one će se tarifirati kao da korisnik nije ni napustio Srbiju, ali je upotreba interneta ograničena, a svaki operator je „propisao“ koliko gigabajta može da se koristi u regionu bez dodatnog troška.