Pokrenuta platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je mreža poslodavaca koju je osnovalo i kojom koordinira udruženje Forum mladih sa invaliditetom.

Platforma je nastala početkom ove godine i ima za cilj pružanje strateške podrške poslodavcima u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Platforma treba da posluži kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i podizanja kapaciteta domaćih i inostranih kompanija, kao i drugih zainteresovanih subjekata, koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Osim toga, članovi Platforme će moći da koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu portala www.zaposljavanje.fmi.rs kao baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obukama za zaposlene i konsultativne usluge.