Srbija Inovira raspisala javni poziv za pilot superklastere

Superklasteri predstavljaju globalno dokazane modele zajedničkog rada i razvoja, u kojima se udružuju subjekti inovacionog ekosistema na način koji potencira saradnju na zajedničkim inovativnim projektima.

Projekat Srbija Inovira, koji realizuje ICT Hub uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), objavio je početak stvaranja prvog superklastera u Srbiji i to objavljivanjem javnog poziva zainteresovanim konzorcijumima (kompanijama, startapovima i naučnim institucijama).

Sveobuhvatnim istraživanjem koje je u prethodnom periodu sprovedeno pokazalo se da u Srbiji postoji deset oblasti sa potencijalima u pogledu tehnoloških inovacija, a nakon analize svih relevantnih faktora projekat je doneo odluku da u pilot superklasterima učestvuju četiri oblasti:

  • visoka tehnologija u poljoprivredi i industriji hrane,
  • gejming okruženje i virtuelna realnost,
  • web3 i blockchain tehnologije,
  • napredna rešenja u medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji.

Suzan Fric, direktorka misije USAID-a u Srbiji, izjavila je povodom pokretanja projekta da ta institucija ove godine obeležava 20 godina partnerstva sa Srbijom.

– Ulažemo u ekonomski razvoj ove zemlje, sa ciljem povećanja značaja privrede koju pokreću inovacije, a time i jačanja konkurentnosti i izvoznog potencijala Srbije. Jasno je da Srbija ima potencijal za inovacije, ali je neophodno usmerenje. Osnaživanje domaće ekonomije treba da se zasniva na fokusu na određene oblasti tehnološko-inovacionog ekosistema, one koji imaju najveći potencijal.

Javni poziv upućen kompanijama, startapima i naučnim institucijama

Govoreći o rezultatima istraživanja, Aleksandra Popović, direktorka projekta Srbija Inovira je objasnila da im je istraživanje dalo mogućnost da utvrde najperspektivnije domene, a „iskustva iz sveta sugerišu da rezultate treba testirati i u praksi, odnosno u realnom okruženju“.

– Naš sledeći zadatak je formiranje pilot superklastera za svaki domen, kako bi se testirao njegov pravi potencijal.

Pozivamo sve zainteresovane konzorcijume iz ovih oblasti, koji imaju sjajne ideje i žele da rade na formiranju srpskog inovacionog superklastera, da se prijave i testiraju stvarne potencijale svojih planova i timova.

– Mi ćemo ih podržati u realizaciji aktivnosti, unapređenju kapaciteta, angažovanju eksperata iz različitih oblasti, pristupu različitim izvorima finansiranja za inovativne projekte i u marketingu. Javni poziv traje do kraja februara, a sve informacije se mogu naći na našem sajtu.

Branka Anđelković, suosnivačica i programska direktorka Centra za istraživanje javnih politika, istakla je:

– Kao partneri projekta Srbija Inovira, sproveli smo devetomesečno istraživanje, kroz koje smo identifikovali domene koji u kombinaciji sa visokim tehnologijama imaju najveći potencijal za rast i izvor su konkurentske prednosti u Srbiji. U izboru smo se vodili parametrima koji dokazuju ekonomski, tehnološki i naučni potencijal za kreiranje novih rešenja.

S druge strane, analizirali smo i njihov “efekat prelivanja” tj. pozitivne eksterne efekte koje oni mogu da imaju na privredu i društvo. Pored detaljnog pregleda naših strateških dokumenata, uvida u globalnu perspektivu tehnologija budućnosti i statističkih analiza, sproveli smo i intervjue sa više od 130 ključnih ljudi za inovacije u Srbiji, anketirali relevantne aktere u inovacionom ekosistemu i testirali rezultate kroz tri fokus grupe.

Očekuje se da četiri pilot superklastera započnu rad u proleće 2022. godine. Na osnovu rezultata, biće odabran onaj sa najvećim pojedinačnim potencijalom, a koji će tokom 2023. godine postati prvi srpski superklaster. Pobednički superklaster će dobiti značajnu pomoć za što bolje pozicioniranje na tržištu, a konačni cilj je da 2025. godine postane samoodrživ u celosti.

Ukoliko imate ideju, infrastrukturu ili znanje, pronađite partnere, formirajte konzorcijum koji čine: startap, kompanija i akademsko-naučna institucija i prijavite se za pilot superklaster. Više informacija o procesu prijavljivanja za pilot superklastere u okviru ove 4 oblasti možete pronaći na sajtu srbijainovira.rs/javni-poziv.