Srbija započela izradu Nacionalne strategije za razvoj biciklizma

Nacionalna strategija za razvoj biciklizma Republike Srbije predstavljaće jedinstven rukovodeći dokument.

Dunavski centar, u okviru Transnacionalnog programa Dunav, koji finansira Evropska unija, sprovodi projekat “Danube Cycle Plans” koji ima za cilj da podrži razvoj održivog načina korišćenja bicikala u okviru sistema javnog saobraćaja, kao i u turističke svrhe. Projekat će biti koncipiran uz poštovanje bezbednosti biciklista, balansirane mogućnosti pristupa urbanim i ruralnim područjima kao i popularizaciju korišćenja bicikala u svrhu transporta, prenosi dnevni list Danas.

Nacionalna strategija za razvoj biciklizma Republike Srbije predstavljaće jedinstven rukovodeći dokument, koji se, u smislu saobraćajne politike, sveobuhvatno bavi principima biciklističkog saobraćaja i svim njegovim aspektima, koji postavlja osnovne pretpostavke, daje smernice za njegov razvoj ili postavlja konkretne ciljeve, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, razvoj biciklizma predstavlja i jedan od ključnih prioriteta Evropske unije, te s tim u vezi Republika Srbija je na svom evropskom putu u obavezi da uskladi i ove zahteve. Naročito treba pomenuti nekoliko dokumenata usvojenih od strane Evropske komisije kao što su Bela knjiga – Putokaz za jedinstveno evropsko transportno područje i Zelena knjiga – Ka novoj kulturi urbane mobilnosti.

U ovim dokumentima su postavljeni ciljevi koji podrazumevaju postepeno smanjenje korišćenja automobila sa konvencionalnim gorivom u gradovima do 2050. godine. Ovako nešto je moguće uraditi jedino kvalitetnom mrežom javnog prevoza, uz efikasno korišćenje bicikla kao značajnog oblika prevoza u gradovima.