Do 2 miliona dinara po startap timu – Otvoren konkurs za razvoj inovacija


Grad Beograd objavio je Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti za 2021. godinu kojim se dodeljuje se do 2.000.000,00 dinara po korisniku za razvoj inovativne ideje u Naučno-tehnološkom parku Beograd.

Pravo na dodelu sredstava imaju startap timovi i mikroprivredna društva koji imaju sedište na teritoriji Beograda. Predmet javnog konkursa je dodela bespovratnih finansijskih sredstava za pokriće troškova infrastrukturnih i stručnih usluga Naučno-tehnološkog parka Beograd, troškova zarada i/ili troškova naknada, troškova za nabavku opreme i alata za potrebe razvoja, kao i troškova u vezi sa istraživanjem i testiranjem u periodu od najviše 12 meseci.

Odabrani timovi dobiće prostor za rad, kao i pomoć stručnog osoblja NTP Beograd, pa pozivamo sve startap timove koji imaju inovativnu poslovnu ideju da se prijave!

Ciljevi konkursa su podrška razvoja inovativnih delatnosti i novih inovativnih visokotehnoloških proizvoda, usluga i procesa, povećanje konkurentske sposobnosti privrednih subjekata i uključivanje u međunarodne tržišne tokove.

Konkurs je otvoren do 15. septembra, dok je ukupna visina opredeljenih finansijskih sredstava na konkursu 10 miliona dinara.

Više informacija o uslovima učešća i prijavi, kao i javni poziv naći ćete na LINKU.