Obezbeđeno 30 mil EUR za 105 naučno-istraživačkih projekata

U okviru Programa IDEJE, Fond za nauku Republike Srbije će u naredne tri godine finansirati 105 projekata na kojima će učestvovati 1.064 istraživača iz 98 naučno-istraživačkih organizacija.

Na Program IDEJE, najveći i najkompleksniji program Fonda za nauku, konkurisalo je 9.096 istraživača iz 202 naučno-istraživačke organizacije sa 917 predloga projekata. Nakon prvog stepena evaluacije, u okviru kojeg su svaki predlog projekta ocenjivali nezavisni inostrani recenzenti prema kriterijumima izvrsnosti, uticaja i realizacije, u drugi stepen evaluacije je upućeno 223 predloga projekta.

Na konačnim rang listama projekata koji su odobreni za finansiranje nalazi se 105 projekata, a ukupan budžet za realizaciju je 30 mil EUR: 39 iz prirodnih nauka sa ukupnim budžetom od 11,82 miliona evra, 23 iz tehničko-tehnoloških nauka sa ukupnim budžetom od 6,56 miliona evra, 19 iz (bio)medicinskih nauka sa ukupnim budžetom od 5,66 miliona evra i 24 iz društvenih i humanističkih nauka sa ukupnim budžetom od 5,95 miliona evra.

Sve detalje oko programa IDEJE pročitajte na sajtu Fonda za nauku.