Prestižne stipendije za najbolje mlade naučnice

Tri talentovane naučnice iz Srbije nagrađene u sklopu čuvenog svetskog programa L’Oréal-UNESCO “Za žene u nauci”.

Kako da prirodni proizvodi postanu alternativa za dostupne lekove, kako će izgledati baterije buduće generacije i na koji način veštačka inteligencija može da pomogne lekarima u medicinskoj dijagnostici? Odgovore na ova pitanja traže Marija Ivanov, Snežana Papović i Tijana Šušteršič, mlade naučnice, ovogodišnje dobitnice Nacionalne stipendije u okviru svetski poznatog programa L’Oréal – UNESCO “Za žene u nauci” (L’Oréal – UNESCO For Women in Science).

Prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, uručujući nagrade dobitnicama, istakao je da su dostignuća žena u nauci često na izuzetno visokom nivou i da društvo to uvek treba da prepozna.

– Istraživanje, inovacije i rad su osnov napretka države i uveren sam da će vaša vizija i naučna dostignuća doprineti napretku naše nauke i društva. Broj ovogodišnjih prijavljenih kandidatkinja 58, od čega njih 23 su na doktorskim studijama, a 35 su doktori nauka, ukazuje da Srbija ima izuzetan naučni potencijal. To nas ohrabruje, ali i obavezuje, da i u budućnosti nastavimo da pružamo podršku našim izuzetnim mladim naučnicama i da nastavimo ulaganja u nauku. Da podstičemo talentovane i nauci posvećene žene kako bi unapredile svoj naučnoistraživački rad i nastavile da se bave naukom – rekao je Ružić.

Cilj međunarodnog programa „Za žene u nauci“ je da širom sveta, a tako i u našoj zemlji, podrži izvanredne žene istraživače koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva.

U Srbiji se u okviru ove inicijative već jedanaest godina, u partnerstvu Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESCO-m, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kompanije L’Oréal Balkan, nagrađuju najbolje mlade naučnice.

Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji. Od pokretanja programa do danas, na konkursu za Nacionalne stipendije učestvovalo je više od 600 mladih naučnica, a najboljima su do sada dodeljene 32 stipendije, u ukupnom iznosu od gotovo 20 miliona dinara.

Upoznajte ovogodišnje dobitnice stipendija:

Snežana Papović je doktor hemijskih nauka i docent na Katedri za Analitičku hemiju, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je 2018. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu u oblasti hemijskih nauka. Višestruko je nagrađivana i stipendirana zahvaljujući izuzetnim rezultatima i posvećenosti naučnom radu. Snežanin naučni doprinos se sastoji od 46 publikacija u vrhunskim međunarodnim časopisima, više od 60 saopštenja sa naučnih konferencija i 466 citata. Fokus Snežaninog naučnog istraživanja je unapređenje performansi litijum-jonskih baterija kroz povećanje njihovog kapaciteta i povećanje termičke stabilnosti upotrebom unapređenih elektrolita.

Dr Marija Ivanov je naučna saradnica u Mikološkoj laboratoriji, Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavila 59 naučnih radova u međunarodnim časopisima i nekoliko poglavlja. Dr Ivanov se usavršavala na različitim evropskim institutima. Dobitnica je i stipendija za stručna usavršavanja, kao i stipendija za učestvovanje na međunarodnim kongresima. Član je nekoliko naučnih društava. Bavi ispitivanjem biološke aktivnosti različitih prirodnih proizvoda, a sve u cilju pronalaska prirodne alternative dostupnim lekovima. Njena istraživanja su fokusirana prvenstveno na antimikrobnu aktivnost novih agenasa i to sa različitih aspekata, uključujući uticaj potencijalnih novih terapeutika na suzbijanje virulencije patogenih mikroorganizama.

Tijana Šušteršič je student doktorskih studija na Fakultetu inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu, gde je i zaposlena kao asistent. Učestvuje u izvođenju vežbi na matičnom fakultetu iz čak 11 predmeta iz oblasti veštačke inteligencije, programiranja, kompjuterske grafike i bioinženjeringa. Na doktorskim studijama usavršavala se u zemlji i inostranstvu. Član je više nacionalnih i međunarodnih stručnih i naučnih društava i recenzent u više visoko indeksiranih međunarodnih časopisa. Oblast naučnog istraživanja Tijane Šušteršič je primenjena informatika u inženjerstvu, a cilj je da pokaže da veštačka inteligencija može da se primeni na više različitih grana medicine i pomogne u medicinskoj dijagnostici. Bavi se i implementacijom algoritama veštačke inteligencije u cilju razvoja epidemiološkog modela širenja COVID-19 bolesti na nivou populacije, kao i personalizovanog modela razvoja kliničke slike kod pojedinca zaraženog ovom bolešću.

Konkurs za prijavu za naredni ciklus programa nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ otvoren je od 1. januara 2022. godine. Konkurs je namenjen mladim naučnicama u Srbiji, do 35 godina starosti, koje su upisale ili završile doktorske ili postdoktorske studije u oblasti prirodnih nauka. Svake godine dodeljuju se po tri stipendije, svaka u iznosu od 5 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti. Detaljne informacije o programu i proceduri konkurisanja za stipendije moguće je naći na internet stranici zeneunauci.co.rs