Upoznajte pametne bove – prave struju i prikupljaju podatke

Japanski naučnici razvijaju “pametne bove“, koje će služiti za prikupljanje podataka o moru.

Univerzitet Nagasaki i Kyocera Corporation zajednički su razvili bovu koja koristi plimne struje za stvaranje energije, kako bi mogla kontinuirano da prikuplja podatke o moru, piše Offshore energy.

Nova pametna bova kombinuje tehnologiju generisanja energije, koju je razvio Univerzitet Nagasaki, i tehnologiju Internet of Things (IoT) koju je unapredila Kyocera Corporation. Prototipovi su se pokazali uspešnim, te su mogli da prikupe širok raspon podataka o morskoj okolini, koristeći sopstvenu energiju.

Bova je testirana u periodu od 9 dana, a koristila je 21 senzor za prikupljanje podataka o ubrzanju, temperaturi, brzini protoka i smeru struje, koji su zatim učitani na cloud. Razvijena su dva prototipa, svaki opremljen s dva različita sistema za proizvodnju energije pomoću plime i oseke.

Radi kontinuiranog praćenja okeana, partneri planiraju da dodaju dodatne senzore na bove, uključujući one koji mere promene saliniteta, zamućenost hlorofila i varijacije koncentracija kiseonika u odnosu na temperaturu mora. U komercijalnim verzijama performanse i rad biće poboljšani, uz smanjenje veličine i težine.

Kyocera će također izgraditi IoT platformu za skladištenje podataka. Testiranja će se uglavnom sprovoditi u oblasti Nagasaki.