Od 1. aprila u prodavnicama posebna oznaka za domaće meso

Meso i proizvodi od mesa koji su poreklom iz Srbije od 1. aprila 2022. godine u prodajnim objektima biće obeleženi posebnom grafičkom oznakom, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Obeležavanje domaćih proizvoda od mesa na ovaj način uvedeno je novim Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, čija primena počinje 1. aprila.

Uslov da bi neka mesna prerađevina bila označena novom oznakom „Poreklom iz Srbije“ je da je više od 50% glavne sirovine poreklom iz Srbije.

Ta oznaka prikazuje se na vidljivom mestu neposredno pored izloženog mesa i proizvoda od mesa ili uz cenu i treba da bude najmanje iste veličine kao i veličina cene.

Na ovu meru Ministarstvo poljoprivrede se odlučilo da bi dalo dodatni podsticaj domaćoj proizvodnji mesa u skladu sa predlogom poljoprivrednika, a zahvaljujući ovoj meri kupci će imati jasan uvid o poreklu proizvoda koji kupuju.

– Na ovaj način takođe ćemo ukazati potrošačima gde mogu kupovati domaće proizvode i promovisati prednosti kvaliteta domaćih proizvoda – navodi se u saopštenju i dodaje da se očekuje da dugoročno ova mera pozitivno deluje na domaću proizvodnju.