Pronađen novi par retkog orla krstaša u Srbiji

Par orlova je naselio malo posećenu pustaru u široj zoni Novog Miloševa.

Stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode otkrili su tokom terenskog rada 28. januara 2022. godine u Banatu novi gnezdeći par izuzetno retkog orla krstaša.

Par orlova je naselio malo posećenu pustaru u široj zoni Novog Miloševa i započeo izgradnju gnezda na topoli, navodi se u saopštenju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Orao krstaš je ranjiva vrsta na svetskom nivou dok je u Srbiji kritično ugrožen i preti mu opasnost od potpunog izumiranja.

Do sada su u Srbiji bila poznata svega tri gnezdeća para, svi na severu Banata, a ovaj novi par se nastanio 30 kilometara južno od do sada poznatih gnezdilišnih teritorija orlova.


Povećanje broja parova i širenje rasprostranjenja orla krstaša u Srbiji pokazuje da nisu uzaludni dugogodišnji napori Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i partnera, da se sačuvaju staništa i jedinke orla krstaša.

U narednim danima biće preduzete konkretne aktivnosti da se obezbedi lokalitet gde se nastanio novi par, koji se nalazi izvan zaštićenih područja, kako bi se orlovima omogućilo da uspešno izvedu potomstvo, navedeno je u saopštenju, a prenosi portal SRDA.