Tri nove usluge na portalu eUprave

Na portalu eUprava od ovog meseca dostupne su tri nove usluge – eUverenje koje omogućuju da se u nekoliko klikova elektronski dobije uverenje da se protiv fizičkog i pravnog lica ne vodi krivični postupak, kao i da pravno lice nije osuđivano.

Na Portalu eUprava dostupne su usluge dobijanja Uverenja o vođenju krivičnog postupka za fizička i pravna lica, kao i izdavanje Uverenja iz kaznene evidencije pravnih lica.

Omogućavanje elektronskih usluga eUverenja je važan korak u rasterećenju već preopterećenih sudova i utiču na smanjenje gužvi na šalterima, rečeno je prilikom predstavljanja ovih usluga.

To znači da građani i kompanije protiv kojih se ne vodi krivični postupak neće više morati da posećuju tri različita šaltera sudova da bi dobili ova uverenja, nego će moći na Portalu eUprava da ih naruče i da ih dobiju ili u eSanduče ili poštom na svoju adresu.

Uverenje o vođenju krivičnog postupka predstavlja dokument kojim se dokazuje da se protiv građana (ne) vodi krivični postupak i istraga pred osnovnim, višim sudovima i javnim tužilaštvima, posebnim odeljenjima za organizovani kriminal, Odeljenjem za ratne zločine i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije.

Ovaj dokument je vrlo često potrebno priložiti u procesu zapošljavanja, produžavanja vize i slično.

Da bi se podneo zahtev dovoljno je da građanin bude registrovan korisnik Portala eUprava i da je prijavljen korisničkim imenom i lozinkom, kao i danakon podnošenja zahteva elektronski plati taksu na osnovu naloga za uplatu koji će se generisati iz sistema sa jedinstvenim pozivom na broj, a postoji i opcija oslobađanja plaćanja ukoliko na istu ostvarujete pravo.

Nakon što uplata bude evidentirana, zahtev se šalje nadležnom sudu koji ima rok od osam dana da odgovori na zahtev.

Sva uverenja se šalju u eSanduče, a ukoliko je građanin na formi zahteva označio da želi i šampani primerak uverenja, može da ga preuzme u nadležnom sudu. Građanin se o svakoj promeni statusa svog zahteva obaveštem putem sms-a i/ili imejla.

Izvor: BIZLife