Univerzitetski klinički centar u Nemačkoj biće podrška našem zdravstvu

Zdravstvo Srbije imaće ubuduće podršku jedne od najsavremenijih i najboljih univerzitetskih klinika u Nemačkoj.

Nove metode, razmena iskustava, usavršavanje i saradnja dogovorena je tokom zvanične posete ministra zdravlja nemačkom Univerzitetskom kliničkom centru u Kilu.

Drugi po veličini Univerzitetski klinički centar u Nemačkoj, nalazi se u Kilu. Godišnje imaju blizu 450.000 pacijenata, o njima brine čak 15.000 zaposlenih.

– Mi imamo ovde u Nemačkoj jedan sustav gde možemo usmeriti pacijente kućnim doktorima koji isto imaju dežurstva, tako da tu imamo sreće da ne viđamo 500, 600 pacijenata na dan, nego stvarno one koji trebaju pomoć i koji su stvarno za bolnicu – naglašava dr Domagoj Šunk, direktor UC Klinike Šlezvig Holštajn.

Vrata Univerzitetskog kliničkog centra u Nemačkoj otvorena su za saradnju sa Srbijom posle zvanične posete ministra zdravlja. U delegaciji su bili i direktor UC u Beogradu, Marko Ercegovac, i direktor Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, dr Siniša Dučić.

– Ovo je izuzetna šansa i prilika da pokažemo našu novu zgradu, našu digitalizaciju i logistiku, operacione sale, pedijatriju i sve jedinice intenzivne nege koje smo ovde napravili i tako naš sistem doveli u red. Ovo je sjajna prilika da razmenimo ideje i dogovorimo dugoročnu saradnju – navodi dr Jens Šolc, direktor UK Šelzving Holštajn u Kilu.

Ono oko čega smo se dogovorili, a to je oko uvođenja novih metoda koje oni ovde imaju, a mi ih još nemamo u Beogradu, nemamo ih u Srbiji. Oko razmene naših stručnjaka i stručnjaka iz Nemačke i mislim da nam je prostor za saradnju i za unapređenje saradnje izuzetno veliki.

Mislim da već vidljive rezultate možemo da imamo do kraja godine. Ovo je izuzetno bitno da imamo vezu sa onima koji su najbolji u Evropi i među najboljim u svetu – ističe dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Republike Srbije.

Izvor: RTS