Sinergija znanja za zaštitu životne sredine

Naučni skup i izložba Flora i fauna Dunava u ekstremnim budućnostima u Novom Sadu.

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Departmana za
hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu, Fondacija „Doc.
dr Milena Dalmacija“ i WasteWaterForce PROMIS projekat, Fonda za nauku
Republike Srbije, organizuju 9. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne
sredine „docent dr Milena Dalmacija
“. Kao i prethodnih godina, Fondacija je
dobila podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i
naučnoistraživačku delatnost.

Memorijalni skup se održava hibridno u četvrtak i petak, 31.03-
01.04.2022. godine, u centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu – REKTORATU
(dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad), sa početkom u 9 časova.

Kroz predavanja će biti pokrivene aktuelne teme iz oblasti tretmana
otpadnih voda, primene i valorizacije industrijskih i poljoprivrednih ostataka,
održive proizvodnje biohemikalija, sa akcentom primene principa cirkularne
ekonomije.

Ove godine organizovana je i jedinstvena izložba DUNAVERSE: Flora i
fauna Dunava u ekstremnim budućnostima, gde će devetnaest studenata Akademije
umetnosti u Novom Sadu, pod mentorstvom dr Andree Palašti, predstaviti svoje
viđenje života uz reku Dunav usled zagađene životne sredine, klimatskih promena,
prirodne selekcije i ljudskog uticaja
.