WastWater Force – srpski naučnici rešavaju jedno od najvažnijih ekoloških pitanja

Srbija se godinama bori sa ekološkim izazovima, a veliki deo problema čini upravljanje otpadnim vodama. Ipak, zahvaljujući timu naučnika iz Novog Sada, projekat WasteWater Force bi mogao značajno da doprinese rešavanju ovog gorućeg pitanja.

WasteWater Force realizuje se u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS) koji finansira Fond za nauku podstičući kreiranje novih projektnih timova i realizaciju izvrsnih ideja u naučno-istraživačkom radu koje će pozitivno uticati na razvoj društva i privrede. Takođe, osim što je reč o rešenju ozbiljnog problema, važan aspekt je da se sve radi na ekološki prihvatljiv način. Projekat je trenutno u drugoj godini realizacije, a završetak je predviđen za kraj jula 2022. godine.

Šestočlani tim, vođen idejom unapređenja tretmana u upravljanja otpadnim vodama, predvodi profesorka dr Đurđa Kerkez, vanredni profesor Prirodno-matematičkoг fakultetа Univerziteta u Novom Sadu, a saradnice na projektu su MSc Aleksandra Kulić Mandić-istraživač saradnik, dr Gordana Pucar Milidrag – naučni saradnik, dr Anita Leovac Maćerak – docent, dr Vesna Pešić – docent i dr Milena Bečelić-Tomin – redovni profesor (kao učesnici projekta). Sve one rade na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta.

WasteWater Force projekat teži da ojača zeleni koncept i ekološki održiva rešenja u sektoru otpadnih voda. Kako je za lepevesti.online navela prof. dr Đurđa Kerkez, glavni istraživač projekta, ključni cilj projekta je istraživanje i razvoj unapređenih procesa tretmana otpadnih voda korišćenjem alternativnih i ekološki prihvatljivih materijala nove generacije, kao i integrisanje znanja u toj oblasti. Takođe, krajnja zamisao projekta je razvijanje HUB-a, koji bi doprineo razmeni podataka i pospešio saradnju u ovoj oblasti.

Foto: Dušan Marčeta

Profesorka Kerkez istakla da su se sve članice tima ovom temom bavile tokom izrade doktorskih disertacija, ali da je svaka imala svoju “nišu” u ovoj oblasti.

– PROMIS program i WasteWaterForce projekat bio je idealna prilika da se istraživanje grupiše i uobliči u jedan celoviti front za dalji razvoj nauke u ovoj oblasti. Svaki član daje svoj doprinos različitim znanjima i iskustvom, od eksperimentalnog rada, obrade podataka, ekspertize u oblasti legislative zaštite voda i marketinga. Svi članovi tima predstavljaju integralnu celinu za uspešnu realizaciju WasteWaterForce projekta – navela je Kerkez.

Šta omogućava projekat WasteWater Force?

Upravljanje otpadnim vodama je jedan složen i zahtevan proces, posebno u kontekstu očuvanja životne sredine. Iako se poslednjih godina dosta radilo na ovom polju, a tema postala i te kako važna u javnosti i dalje je potrebno mnogo uraditi, za šta je Srbija dobila podsticaj otvaranjem Klastera 4 – Zelena agenda i odžriva povezanost u pregovorima sa Evropskom unijom koje obuhvata I poglavlje 27 – Životna sredine I klimatske promene, kao i poglavlja koja tiču energetike, održive mobilnosti, energetike.

Cilj ovog projekta upravo je da unapredi procese važne za unapređenje upravljanja otpadnim vodama i tako značajno doprinese očuvanju životne sredine.

Foto: Dušan Marčeta

– Projekat ima slojevitu strukturu i sastoji se od nekoliko ključnih tačaka, počevši od sinteze i karakterizacije odabranih materijala, njihove primene u odabranim procesima tretmana otpadnih voda, sa naglaskom na one koji koriste obnovljive izvore energije. HUB će služiti kao mesto susreta svih zainteresovanih strana sa ciljem da se unapredi sektor otpadnih voda – kazala je profesorka Kerkez.

Kako je objasnila, projekat objedinjuje vezu polutant-katalizator-najefikasniji tretman-visoka efikasnost, ukazujući na moguća rešenja za lokal-specifične uslove.

Sa jedne strane ispitujemo potencijal upotrebe zelenih održivih katalizatora u tretmanu ovih vode, a sa druge strane i fotokatalitičke procese na bazi solarne energije koja se tek započinje koristiti u ove svrhe. Na taj način pokušavamo da integrišemo i korišćenje “zelenih“ materijala i obnovljivih izvora energije, kako bi ceo proces tretmana bio što održiviji – objasnila je profesorka Kerkez za Lepevesti.online.

Ono što je posebno važno jeste i neposredan uticaj otpadnih voda i rešenja tog problema na živote građana. Pre svega, trebalo bi imati na umu da je voda ograničen resurs i da je zato tretman ovog resursa važan te da se ponašamo upravo u skladu sa tim.

– Bitno je da shvatimo da svako ima neki svoj “vodeni otisak“ i da su naše svakodnevne aktivnosti na neki način povezana sa određenom potrošnjom vode – od hrane koju jedemo do odeće koju nosimo i ostalih resursa koje trošimo. Navike moramo menjati kako bi izgradili društvo koje je odgovorno prema životnoj sredini u celosti – objasnila je profesorka Đurđa Kerkez za lepevesti.online.

Konstantan rad na unapređenju zaštite životne sredine

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine radi na još nekoliko projekata.

Kako je navela profesorka Kerkez , projekti se oslanjanju na tekuća istraživanja Katedre.
U to se ubraja i projekat NoBiNano, koji se realizuje u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nacionalne službe za istraživanje, razvoj i inovacije Mađarske, a kojim rukovodi Dragana Tomašević Pilipović.

– To su i projekti WaterSol i Dokaz koncept, Fonda za inovacionu delatnost (rukovodilac Gordana Pucar Milidrag), kao i projekat CarbIrON iz poziva Access to Nanobiotechnology laboratory, JRC, Ispra, Italija, a čiji sam ja rukovodilac. Kroz ove projekte težimo unapređenju tehnologija i materijala za različite vidove remedijacije – istakla je profesorka Đurđa Kerkez i dodala da se iščekuju rezultati za projekat u okviru Horizon Europe programa.

Profesorka očekuje uspeh tima koji radi na projektu WasteWater Force i ističe da se ceo tim nada da će se kroz naučno-istraživački rad stvoriti nove ideje za buduće projektne konkurse.